Προτάσεις

Δες τις παρεμβάσεις και προτάσεις μας για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αποστολή μας η βελτίωση του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου μέσα από μία αδιάκοπη προσπάθεια των στελεχών μας με έγκυρες παρεμβάσεις και καινοτόμες προτάσεις.