Αθήνα

Την Παρασκευή 26 Απριλίου 2017 συνεδρίασε το διαπαραταξιακό όργανο της ΕΦΕΕ και αποφασίστηκε οι φοιτητικές εκλογές να πραγματοποιηθούν στις 17 Μαϊου, ημέρα Τετάρτη και ώρες 07:00 έως 19:00.

Με ειλικρίνεια και σεβασμό
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου