Αθήνα

Την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 συνεδρίασε το διαπαραταξιακό όργανο της ΕΦΕΕ και αποφασίστηκε οι φοιτητικές εκλογές να πραγματοποιηθούν στις 18 Μαϊου, ημέρα Τετάρτη και ώρες 07:00 έως 19:00.

Με ειλικρίνεια και σεβασμό
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου