Σε μια ακατανόητη ενέργεια προχώρησε ο Υπουργός Παιδείας με σχετική του απόφαση να μειωθούν οι διδακτικές ώρες του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας στα σχολεία (και μάλιστα υπήρξαν και φωνές που ισχυρίζονται μια πιθανή κατάργησή του). Η απόφαση αυτή αιτιολογήθηκε με την θεώρηση ότι το μάθημα αυτό είναι κατά τον κ. Φίλη  «ήσσονος σημασίας» και συνεπώς το θεωρεί περιττό με αποτέλεσμα να το απαξιώνει με την μείωση αυτή. Η θεώρηση του κ. Φίλη αποτελεί μια αερολογία που στερείται έρευνας και στοιχείων. Στα πλαίσια του «εκσυγχρονισμού» της παιδείας που εισηγείται στοχοποιεί πλέον και το τμήμα μας και σας βεβαιώνουμε ότι αυτό δεν θα περάσει! Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα πρέπει πρωτίστως να ξέρετε είναι το ότι μια πιθανή κατάργηση του εν λόγω μαθήματος δεν συνεπάγεται κατάργηση του τμήματος, μιας και παρόλο που η διδασκαλία του μαθήματος της οικιακής οικονομίας αποτελεί τον βασικό τομέα μελλοντικής απασχόλησής μας, το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας είναι από την φύση του διεπιστημονικό και παρέχει γνώσεις για μια πληθώρα αντικειμένων (π.χ. οικονομικά, οικολογικά, παιδοψυχολογικά κτλ.) με τα οποία οι απόφοιτοί του μπορούν να ασχοληθούν. Παρόλα αυτά εμείς θα επιμείνουμε και θα εντείνουμε τις δράσεις μας ώστε ο κ. Φίλης να αποσύρει άμεσα αυτήν την απαράδεκτη αλλαγή! Θα μας βρουν απέναντί τους.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου