Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ιδρύθηκε το 2006 και δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008. Το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Γενικά
Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής ιδρύθηκε το 2006 και δέχεται φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008.
Έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δίκτυο-κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services). Για το σκοπό αυτό δίδει έμφαση στις τηλεματικές εφαρμογές που σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies) στους τομείς της εκπαίδευσης (e-learning), της οικονομίας (e-business), της διοίκησης (e-government), της υγείας (e-health), των μεταφορών και τις κινητές επικοινωνίες. Οι άρτιες υποδομές του και το πνεύμα ακαδημαϊκής άμιλλας συντείνουν στη διαρκώς ανοδική τάση που έχει στις προτιμήσεις των υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Κατευθύνσεις
Σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές (e-health, e-learning, e-commerce, e-government, έξυπνα συστήματα μεταφορών)
Ασύρματα δίκτυα και κινητές επικοινωνίες, οπτικές επικοινωνίες, αυτόνομα και γνωσιακά δίκτυα
Παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, περιβάλλοντα υπολογισμών πλέγματος και υπολογιστικής νέφους (cloud computing), μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων, επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή
Διαχείριση γνώσης και αξιοποίηση σημασιολογικής πληροφορίας, εξόρυξη γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό.

Απασχόληση Πτυχιούχων
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 58/08.04.2009 τ. Α΄, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς:
του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών
της πληροφορικής
των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου
των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας
Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί (κλάδος ΠΕ19)

Εργαστήρια & Υποδομές
Τρεις αίθουσες διαλέξεων εξοπλισμένες με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, αίθουσα τηλεκπαίδευσης και τέσσερα εργαστήρια, με άρτια αναλογία φοιτητών ανά θέση εργασίας:
Εργαστήριο Solaris με 12 Sun Ultra 25
Εργαστήριο Sun – Debian Linux με 25 Sun Ultra 20
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Ψηφιακής Σχεδίασης
Εργαστήριο PC με 25 σταθμούς εργασίας.