Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1992 με την ονομασία «Τμήμα Διαιτολογίας». Tο 1999 μετονομάστηκε σε «Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής». Η αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας – Διατροφής στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και στην εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, αθλουμένων, καθώς και στην Κοινότητα και στη Βιομηχανία Τροφίμων.

Γενικά
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1992 με την ονομασία «Τμήμα Διαιτολογίας». Άρχισε να λειτουργεί με την εισαγωγή των πρώτων εισακτέων το 1994, ενώ το 1999 μετονομάστηκε σε «Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής». Η αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι θα εφαρμόζουν την Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής στη βελτίωση της διατροφικής κατάστασης και στην εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού, υγιών ή ασθενών, αθλουμένων, καθώς και στην Κοινότητα και τη βιομηχανία τροφίμων.

Προπτυχιακές Σπουδές
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναμορφώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 και περιλαμβάνει μαθήματα στους τομείς της διατροφής και του μεταβολισμού του άνθρώπου, σε φυσιολογικές και παθολογικές κατάστάσεις, καθώς και σε θέματα της επιστήμης των τροφίμων. Η πρακτική άσκηση διεξάγεται στο τέταρτο έτος σπουδών σε νοσηλευτικά ιδρύματα, στη Κοινότητα και σε επιχειρήσεις τροφίμων, κατέχοντας σημαντική θέση στην εκπαίδευση των φοιτητών.

Απασχόληση Πτυχιούχων
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, στα νοσηλευτικά ιδρύματα και στα διαιτολογικά κέντρα, όπου σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό διαμορφώνουν και εφαρμόζουν διαιτολογικά προγράμματα. Σε μονάδες μαζικής παραγωγής φαγητών κανονικής και διαιτητικής διατροφής. Σε επιχειρήσεις παραγωγής – εμπορίας – διαφήμισης τροφίμων και ποτών, κ.α. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες για την παροχή διατροφικών συμβουλών με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων φθοράς, τη σχεδίαση διαιτολογικών προγραμμάτων, την αθλητική υποστήριξη, την εκπόνηση διατροφικών – διαιτολογικών ερευνών και μελετών, κ.ά.

Εργαστήρια
Στο Τμήμα λειτουργούν τα εργαστήρια:
Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών
Διατροφής και Κλινικής Διαιτολογίας
Χημείας-Βιοχημείας-Φυσικοχημείας Τροφίμων

Μεταπτυχιακές Σπουδές
«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή» (από το 2000) και πρόγραμμα μερικής φοίτησης (από το 2010) με επιμέρους ειδικεύσεις:
Κλινική Διατροφή
Διατροφή και Άσκηση
Διατροφή και Δημόσια Υγεία